User
Day Week Month Year
No. User Nick Name AC Submit Ratio
551
cjy
41.667%
552
#江南大美女
41.667%
553
21.739%
554
徐浩东
21.186%
555
王文博
82.759%
556
s
77.419%
557
吕沛喆
75.000%
558
郝俊杰
64.865%
559
陈子杰
63.158%
560
quiyinuo
55.814%
561
施马妍
47.059%
562
种大蒜
46.154%
563
宇宙无敌战神(陈两叁泗)
43.636%
564
陈喆杨
43.636%
565
魏楚昀
42.857%
566
柏俊翔
39.344%
567
fyc
79.310%
568
王子玄
76.667%
569
朱朱7011
71.875%
570
chenyiyi
65.714%
571
王心钰的祖宗
52.273%
572
陈忠诺
51.111%
573
顾宇晨
50.000%
574
齐心甜
39.655%
575
huajianxiang
38.983%
576
乐越
38.333%
577
吴奕辰
78.571%
578
蒋诗琪
75.862%
579
朱奕融
73.333%
580
c
68.750%
581
此账号已废弃
66.667%
582
Hoy
59.459%
583
黄帷硕
57.895%
584
宇宙超级无敌暴龙战士
57.895%
585
张译文
56.410%
586
ygrzsy
55.000%
587
胡津
50.000%
588
hongzijing
44.898%
589
jiangxinwei
36.667%
590
徐梓轩
28.947%
591
盛思捷
28.947%
592
shenzhenxu
95.455%
593
xuziheng
77.778%
594
张涵睿
67.742%
595
weiyucheng
51.220%
596
chenyuyang
50.000%
597
盛祖汀
45.652%
598
开始我的边路秀
45.652%
599
jiangyinan
38.182%
600
huangyidong
37.500%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250 
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500 
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 
1751-1800